Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch
Thực hiện Công văn số 1707/SGTVT-VP ngày 02/5/2018 của Sở GTVT Đà Nẵng về tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018.
Bộ Quy tắc vừa được Sở VH-TT-DL Đà Nẵng ban hành áp dụng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch hoặc có liên quan đến du lịch; người dân; và du khách đến tham quan, du lịch tại TP Đà Nẵng. Việc xây dựng và ban hành bộ quy tắc nhằm từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của đội ngũ cán bộ – công chức làm việc trong ngành du lịch và các ngành liên quan đến hoạt động du lịch, đội ngũ quản lý và nhân viên các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao nhận thức của người dân Đà Nẵng về văn minh du lịch và góp phần tạo ấn tượng đẹp với du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn TP.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đăng tải các nội dung và video clip hình ảnh hóa Bộ Quy tắc ứng xử du lịch trên trang thông tin điện tử của Trung tâm để được tuyên truyền đến với khách hàng tham gia kiểm định tại Trung tâm và đến toàn thể CBVC & NLĐ của Trung tâm.
Xem nội dung video clip tại địa chỉ sau:
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BẰNG HÌNH ẢNH:

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *