Tập huấn nghiệp vụ kiểm định viên theo Luật An toàn vệ sinh lao động

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải.
   Để triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động được Quốc hội khoá XIII thông qua (ngày 25/6/2015), căn cứ quy định của Luật này, căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 44/2016/CĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm định viên theo Luật An toàn vệ sinh lao động cho các Đăng kiểm viên kiểm tra thiết bị xếp dỡ và bình chịu áp lực của các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.
    Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã cử các Đăng kiểm viên đủ điều kiện tham gia khóa tập huấn do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức trong 02 đợt: đợt 1 vào ngày 15, 16/5/2018 tại Nha Trang; đợt 2 vào ngày 24, 25/5/2018 tại Hà Nội.

Hình: Buổi khai giảng và quang cảnh lớp học

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *