Đặc điểm và ảnh hưởng của chế độ vận hành xe trên đường cao tốc

Đặc điểm và ảnh hưởng của chế độ vận hành xe trên đường cao tốc
Trong những năm qua, nước ta đã đưa vào sử dụng những tuyến đường bộ cao tốc phục vụ phát triển đất nước và hệ thống đường bộ cao tốc đã và đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cùng với đó, một vấn đề được đặt ra trước mắt là phải khai thác an toàn và có hiệu quả các tuyến đường cao tốc. Qua thực tế cho thấy, có nhiều sự cố, trục trặc kỹ thuật chủ yếu tập trung vào động cơ và lốp xe đã xảy ra khi xe lưu thông trên đường cao tốc. Có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể dẫn đến các sự cố này như tình trạng chở quá tải, kỹ năng vận hành của người lái xe, tình trạng kỹ thuật của phương tiện …
Để đảm bảo lưu thông an toàn trên đường cao tốc, chúng ta cùng nhau nghiên cứu để hiểu rõ hơn một số đặc điểm và tác động của chế độ vận hành cũng như những quy định liên quan đến việc kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật thường xuyên, định kỳ nhằm tránh để xảy ra sự cố khi vận hành xe nói chung và vận hành xe trên đường cao tốc nói riêng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *