Phí sử dụng đường bộ

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ( Ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của  Bộ Tài chính) Số tt Loại phương tiện chịu phí Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 1 Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660 2 Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 [...]

Read more...

Phí và Lệ phí kiểm định xe cơ giới

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới,  thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới (Ban hành kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành Biểu 1: TT Loại  xe cơ [...]

Read more...

Nội dung và phương pháp kiểm tra

NỘI DUNG KIỂM TRA, PHƯƠNG PHÁP K.TRA VÀ KHIẾM KHUYẾT, HƯ HỎNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Các nội dung kiểm tra quy định trong phụ lục này được thực hiện phù hợp theo hồ sơ kỹ thuật của xe cơ giới và tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MINOR DEFECTS):    Ký hiệu MiD Khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR [...]

Read more...

Thủ tục kiểm định xe cơ giới

Các nội dung liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định 1. Lập Hồ sơ phương tiện Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau: a) [...]

Read more...

Chu kỳ kiểm định xe cơ giới

Chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ PHỤ LỤC VII CHU KỲ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng) Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ 1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải   Đã sản xuất đến 07 năm 30 18 Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm   12 Đã sản xuất trên [...]

Read more...

Niên hạn sử dụng ô tô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 21/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2009/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH NIÊN HẠN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ HÀNG VÀ XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định [...]

Read more...

Hướng dẫn kẻ biểu trưng thông tin

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA BIỂU TRƯNG, THÔNG TIN KẺ TRÊN CÁNH CỬA XE HOẶC THÀNH XE Biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe; biển số ở thành sau và hai bên thành xe được kẻ bằng sơn hoặc dán bằng băng dính màu (decal ni lông) đảm bảo chắc chắn không bị bong tróc. Nội dung biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe được quy định đối với từng [...]

Read more...