Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2018

  1. 100% Hồ sơ kiểm định và Hồ sơ phương tiện được giải quyết đúng quy định, đúng hẹn; phấn đấu kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ≥ 11.200.000.000 đồng; tổng doanh thu đạt 11.200.000.000 đồng; thu nhập bình quân tối thiểu 1 người/tháng: 5.670.000 đồng
  2. Mức độ hài lòng của khách hàng vào kiểm định đạt ≥ 80%
  3. Khắc phục kịp thời và triệt để hành động không phù hợp, xây dựng các biện pháp phòng ngừa hợp lý để giảm thiểu các sự cố không phù hợp có thể xảy ra
  4. Tiếp tục triển khai cải cách hành chính theo chủ trương của cấp trên có hiệu quả. Quyết tâm ngăn chặn các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ VC-NLĐ trung tâm
  5. Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng đúng quy định

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *