Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2018 100% Hồ sơ kiểm định và Hồ sơ phương tiện được giải quyết đúng quy định, đúng hẹn; phấn đấu kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ≥ 11.200.000.000 đồng; tổng doanh thu đạt 11.200.000.000 đồng; thu nhập bình quân tối thiểu 1 người/tháng: 5.670.000 đồng Mức độ hài lòng của khách hàng vào kiểm định đạt ≥ 80% Khắc phục kịp thời và [...]

Read more...