Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2018 100% Hồ sơ kiểm định và Hồ sơ phương tiện được giải quyết đúng quy định, đúng hẹn; phấn đấu kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ≥ 11.200.000.000 đồng; tổng doanh thu đạt 11.200.000.000 đồng; thu nhập bình quân tối thiểu 1 người/tháng: 5.670.000 đồng Mức độ hài lòng của khách hàng vào kiểm định đạt ≥ 80% Khắc phục kịp thời và [...]

Read more...

Chính sách chất lượng

Liên tục cải cách đơn giản thủ tục hành chính và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm định hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và luôn ở trạng thái tốt nhất để tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi đến tham gia kiểm định. Củng cố, xây dựng và đảm bảo đội ngũ viên chức, người lao động có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, [...]

Read more...

Hướng dẫn kẻ biểu trưng thông tin

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA BIỂU TRƯNG, THÔNG TIN KẺ TRÊN CÁNH CỬA XE HOẶC THÀNH XE Biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe; biển số ở thành sau và hai bên thành xe được kẻ bằng sơn hoặc dán bằng băng dính màu (decal ni lông) đảm bảo chắc chắn không bị bong tróc. Nội dung biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe được quy định đối với từng [...]

Read more...