Video tuyên truyền An toàn giao thông cho trẻ em 2018

Video đồ họa tuyên truyền An toàn giao thông 2018, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các trục đường chính của thành phố vào những giờ cao điểm; đồng thời phối hợp toàn diện trong công tác tuyên truyền An toàn giao thông theo chủ đề năm [...]

Read more...

Phí sử dụng đường bộ

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ( Ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của  Bộ Tài chính) Số tt Loại phương tiện chịu phí Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 1 Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660 2 Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 [...]

Read more...

Phí và Lệ phí kiểm định xe cơ giới

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới,  thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới (Ban hành kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành Biểu 1: TT Loại  xe cơ [...]

Read more...

Nội dung và phương pháp kiểm tra

NỘI DUNG KIỂM TRA, PHƯƠNG PHÁP K.TRA VÀ KHIẾM KHUYẾT, HƯ HỎNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Các nội dung kiểm tra quy định trong phụ lục này được thực hiện phù hợp theo hồ sơ kỹ thuật của xe cơ giới và tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MINOR DEFECTS):    Ký hiệu MiD Khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR [...]

Read more...

Thủ tục kiểm định xe cơ giới

Các nội dung liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định 1. Lập Hồ sơ phương tiện Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau: a) [...]

Read more...

Chu kỳ kiểm định xe cơ giới

Chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ PHỤ LỤC VII CHU KỲ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng) Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ 1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải   Đã sản xuất đến 07 năm 30 18 Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm   12 Đã sản xuất trên [...]

Read more...

Niên hạn sử dụng ô tô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 21/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2009/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH NIÊN HẠN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ HÀNG VÀ XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định [...]

Read more...

Giới thiệu về trung tâm

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S tiền thân là Trạm Đăng kiểm 50-01V  trực thuộc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ (thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam). Năm 1996, Trung tâm được chuyển giao về Sở Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải) và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích (theo Quyết định số 2201A/QĐ-UB-KT ngày 29/4/1996 của Uỷ ban nhân dân Thành [...]

Read more...