Giới thiệu về trung tâm

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S tiền thân là Trạm Đăng kiểm 50-01V  trực thuộc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ (thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam). Năm 1996, Trung tâm được chuyển giao về Sở Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải) và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích (theo Quyết định số 2201A/QĐ-UB-KT ngày 29/4/1996 của Uỷ ban nhân dân Thành [...]

Read more...

Chính sách chất lượng

Liên tục cải cách đơn giản thủ tục hành chính và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm định hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và luôn ở trạng thái tốt nhất để tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi đến tham gia kiểm định. Củng cố, xây dựng và đảm bảo đội ngũ viên chức, người lao động có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, [...]

Read more...