Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham giam giao thông trong phạm vi hạn chế